Blog

Zmiany w reklamie wyrobów medycznych

Avatar photo Kaja

Wraz z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać nas nowe przepisy dotyczące reklamowania wyrobów medycznych. Dla osób pracujących w branży beauty, a także dla osób zajmujących się reklamą w mediach tradycyjnych, w social mediach oraz w sieci ogółem, może to oznaczać całkiem sporo zmian. 

 

Czego dokładnie dotyczą zmiany i za co grozi kara nawet do 5 mln zł?

 

Przede wszystkim reklama wyrobów medycznych nie może wprowadzać odbiorców w błąd. Musi być ona zrozumiała dla laika, wyrażona prostym, jasnym językiem. Nie powinna również bezpośrednio zachęcać dzieci do nabycia reklamowanego wyrobu.

 

Tutaj warto się zatrzymać i wyjaśnić, czym według prawa jest reklama oraz wyrób medyczny, a także kim jest laik.

 

REKLAMA

 

Przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego przekazu oraz odbiór przekazu przez podmioty, do których jest kierowany. Wypowiedź jest reklamą, gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru – taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do którego została skierowana.
(wyrok SN z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt II CSK 289/07)

 

WYRÓB MEDYCZNY

 

„Wyrób medyczny” oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych zastosowań medycznych:
• diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby,
• diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności.
(art. 2 pkt 1 MDR)

 

LAIK

 

„Laik” oznacza osobę fizyczną, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny (art. 2 pkt 38 MDR).

 

Nowe przepisy a medycyna estetyczna

 

Celem nowelizacji jest regulacja reklamy branży medycznej. Nie oznacza to jednak, że nie możemy reklamować już zabiegów medycyny estetycznej. Należy jednak pamiętać, że jeżeli do przeprowadzenia zabiegu, niezbędne jest użycie wyrobu medycznego, to taka reklama nie może się bezpośrednio do niego odwoływać.

 

Nowe przepisy mówią również o tym, że wykorzystywanie wizerunku lekarzy, a także osób odgrywających rolę lekarzy do promocji wyrobów medycznych, jest bezwzględnie zabronione.

Warto wiedzieć

Kampanie, których rozpowszechnianie rozpoczęto przed 1 stycznia 2023 r., muszą zostać dostosowane do nowych regulacji do dnia 30 czerwca 2023 r.